vip.bg - Близнаци
Неделя, 23.07.2017, 21:29
         V.I.P.-вашият сайт.
Главна | Регистрация | Вход Добре дошли Гост | RSS

Предстои ви доста напрегната годи­на. Събитията ще са само с положител­ни резултати, но това ще е така, само ако вие проявите упорство. Ежедневието ви ще е много динамично, изпълнено с ан­гажименти, повечето от които няма да са предвидени. Непрекъснато ще се по­явяват все нови и различни задачи, ко­ито трябва да се решат на момента и не търпят отлагане. Не си позволявайте да се отпускате или да пренебрегнете ня­кое от задълженията. Трябва да сте не­прекъснато в готовност за действие. Не отлагайте нищо за следващ период, не бива да се натрупва несвършена рабо­та. От вашите действия и реакции ще за­виси бъдещето ви. Всичко у вас сега ще бъде наблюдавано и оценявано. Това ще е решаваща и важна година.
Тези, които са дейни и активни, ще могат да се поз­дравят с успехи и издигане в служебна­та йерархия. Тези, които се предадат на мързела или се отпуснат и си позволят малко немарливост, ще останат на пре­дишното ниво и няма да бъдат забелязани.
В семейството ви също ще има дина­мични събития. Винаги нещо ще се случ­ва, винаги някой ще иска нещо от вас, ви­наги някой с нещо ще ви ангажира и то­вари. Няма да можете да се отпуснете. В това натоварено ежедневие тялото и нервите ви ще имат нужда от пълноцен­на релаксация. Осигурявайте си повече сън, по-често оставайте насаме и на ти­шина.
Въпреки огромните усилия, които ще положите, въпреки признанието и ус­пехите, които ще постигнете, няма да усе­тите подобрение на финансовото си по­ложение. При повечето от вас постъпле­нията ще останат същите. При тези, кои­то ще получат увеличение на приходите, ще има и увеличение на разходите. Не­прекъснато ще изниква нещо неотложно, което трябва да се купи и няма да има­те възможност да спестите или да се поглезите.
Моментът не е подходящ за дие­ти. Ще бъдете много уморени. Тялото и нервите ви ще бъдат изтощени. Хранете се пълноценно и не се ограничавайте от нищо, за да може да се справите с цяло­то натоварване. Вашият оазис ще бъде любовта. Само с любимия човек ще има­те спокойствие и хармония. Ще получите разбиране и подкрепа. Това ще ви крепи и ще ви дава сили през цялото време и ще можете да разчитате на партньора си за ценен съвет или дори поемане на част от задълженията ви. Покажете колко ви­соко го цените и проявете благодарност.
Любов, семейство
Семейният кораб ще се придържа към зададения курс и съвсем не е за­дължително вие да бъдете на щурвала. Като цяло положението на Венера говори за това, че на вас сега ще ви се наложи да поиграете на дама, да на­правите компромис, ако държите на съществуващите отношения.
Децата ви припомнят стари обещания и няма да можете да изклинчите.
Периодът е благоприятен за решава­нето на битови въпроси, преустройвания в дома, ремонт и доукрасяване на интериора.
В средата на годината за вас ще бъде свойствена носталгията, ще ви се при­иска да повторите някои фрагменти от миналото, което ще доведе до среща с предишни партньори.
Кариера, финанси
По отношение на кариерата можем да кажем, че сега се намирате върху трамплина т.е. правите това, което ви позволява в скоро време да израстнете професионално или в заеманата от вас длъжност.
В средата на годината вашата делова активност ще донесе плодове: активно ще участвате в живота на колектива и в новите проекти. Възможно е да поеме­те върху себе си допълнително натовар­ване, но ще се справите отлично. Един­ственият ви минус е способността лес­но да избухвате и да встъпвате в кон­фликт, в спор. А сега това ще доведе до непредвидени резултати.
Финансовите дела пък можем да оха­рактеризираме така; ту пълно, ту праз­но. И това е като последица на това, че с голяма лекота и бързо харчите като не се контролирате особено и не нала­гате известни ограничения на себе си.
Здраве
Практиката на йогите или занимани­ята със спорт ще ви помогнат да под­държате баланса на организма си. Това се отнася с пълна сила както за физи­ческото, така и за вашето емоционално здраве. При вас е уяз­вима пикочно-половата система, особе­но ако се простудите може да очаквате усложнения именно в тази област. Диа­гнозите относно дисфункции на червата засега не се подтвърждават.
Добре е да намерите време за лечение и укрепване на ендокринната система и имунитета. Мъжете Близнаци, кои­то злоупотребяват с алкохола сега ще дадат бързо фира на черния дроб. При жените от този зодиакален знак е време за козметични процедури, в това число и подмладя­ващи, за всякакви програми насочени към красота и съвършенство.
Copyright АКТИВНИ БГ © 2017
Хостнат от
                                                                                                        АКТИВНИ БГ