vip.bg - Дева
Неделя, 23.07.2017, 21:39
         V.I.P.-вашият сайт.
Главна | Регистрация | Вход Добре дошли Гост | RSS

Годината ще изобилства с много кон­такти, нови познанства и заздравяване на стари приятелства. Това ще ви напра­ви наистина щастливи. Обичате да живе­ете сред много хора и ще бъдете напъл­но удовлетворени. Постиженията в рабо­тата ще ви дадат възможност да се из­дигнете и отново да се докажете. Мно­го хора ще потърсят контакти с вас. Все пак, не загърбвайте досегашната си ра­бота, там, където сте най-добри и имате големи успехи. Страничните занимания трябва да ви бъдат хоби и забавление, а не основна дейност. Проявете прослову­тата си разсъдливост и останете здраво стъпили на земята, колкото и да ви лас­каят. Не отклонявайте предложение и не отказвайте ангажимент.
През тази година ще можете да се нагърбите с много раз­лични неща едновременно и ще имате сили и енергия да се справите с всичко, разбира се, само ако вие самите го ис­кате. Тези, които се оставят да се носят по течението и не предприемат никаква инициатива, не могат да разчитат на го­ляма реализация. През първата половина на годината към вас идва добра па­рична сума. Ще бъде съвсем неочаквано – награда за свършена работа, неочаква­но допълнително възнаграждение, печал­ба от игра или наследство. Трябва да запазите в тайна подобряването на материалното си положение. Споделете само със семей­ството си. Приятели и колеги не бива да знаят, защото веднага ще започнат да ви засипват с предложения за общ нов биз­нес или за дългосрочен заем, или офер­та за изгодна покупка. Не влагайте пари­те си в рисковани начинания, защото ще е пълно с капани и измамници.
Любовта ви ще е много красива. Обвързаните ще имат една искрена и безрезервна подкре­па от партньора си. Здравата любов ще се крепи на истинско приятелство и няма да има място за съмнения и подозрения Отношенията ви ще са чисти и коректни, спокойни и улегнали. Необвързаните ще открият любовта, но няма да са засипани с ураган от чувства, а нещата ще се раз­виват бавно и спокойно.
Здравето ви ще е отлично и ще трябва да се храните пъл­ноценно, за да издържите на натоварва­нето, да осигурите енергията, която ще ви е нужна през цялото време.
Любов, семейство
Любимият човек очаква от вас ком­плименти и уверение в любов. Поста­райте се да оправдаете очакванията. А красивият букет ще бъде едно приятно допълнение за дамите. Сега вие сами­те давате тон на отношенията и какви краски ще преобладават в тази пали­тра решавате единствено вие. Само ед­но можем да ви посъветваме – допуснете мисълта, че и вие може да не зна­ете нещо. Бъдете по­вече открити, не се притеснявайте да говорите за своите чувства. В сложните семейни дела се стремете да постигате единно мнение. Не вземайте прибърза­ни решения. Избягвайте изясняването на отношенията. Потушавайте конфликтите още в самото им начало. В последните месеци на годината не се скъ­пете да похарчите някой лев за подо­бряване на бита и решаването на някои детски нужди. Повече време прекар­вайте в семеен кръг. Не ви препоръчва­ме да пътувате далече от дома си.
Кариера, финанси
В началото на годината могат да на­помнят за себе си незавършените дела и дадените обстоятелства. Старайте се да не подминавате решаването на на­трупаните проблеми. На отношението ви с колегите може да навреди непри­ятна ситуация, свързана с разпределя­нето на служебните задължения. Във ваш интерес е да избягвате ненужни­те инциденти.
След средата на годината се появя­ват възможности да зарадвате себе си с успешни придобивки в дома. Прояве­те творчески подход в организацията на детската стая. Предложете на люби­мото си дете да изработи със собстве­ните си ръце сложен технически модел, украшение за интериора, поиграйте с него на развиващи интелекта игри.
Здраве
Особено внимание следва да отде­лите на профилактиката на простудните заболявания. В хладните месеци на годината това е особено актуално. За­болявания на дихателните органи за­плашват с усложнения работата на пикочно-половата система. Поддържайте на необходимото равнище физическия и емоционалния тонус на организма. Това можете да направите с подходя­щи водни процедури или аромотерапия, общо-укрепващи запарки на осно­вата на сок от алое, лимон и чесън. До­бър ефект ще донесат усилията ви за преодоляване на лошите навици. Най-добрия помощник за това са спортните занимания. Пристъпете към подмладя­ващи процедури и диети.
Copyright АКТИВНИ БГ © 2017
Хостнат от
                                                                                                        АКТИВНИ БГ