vip.bg - Pak
Неделя, 23.07.2017, 21:34
         V.I.P.-вашият сайт.
Главна | Регистрация | Вход Добре дошли Гост | RSS

Предстои ви натоварен период, през който ще бъдете засипани с дребни гри­жи. Ще се тревожите и нервирате за всич­ко. Ще ви дразни всяка неразбория и вся­ка неуредица. Ако имате възможност, от­къснете се за миг от всичко и погледне­те ситуацията отстрани. Ще се убедите, че вие сами правите обстановката нерв­на и напрегната. Вие сте преуморени и из­нервени. Затова преувеличавате всичко и драматизирате излишно. Склонни сте да превърнете в проблем дори бърсането на прах или купуването на мляко. Всички гри­жи и проблеми, които ще виждате нався­къде и винаги, ще бъдат само във вашето въображение. Ако успеете да се отпуснете и да не се задълбочавате толкова много в подробности и детайли, ще можете да се насладите на една много спокойна година. Повечето от вас, обаче, няма да успеят да контролират реакциите си и ще бъдат къл­бо от нерви.
Ще трябва да се погрижите за близките си. Дайте си сметка, че с вас в този период доста трудно се живее. Сдър­жайте се, защото ще сте склонни да об­винявате за всичко най-близките си хора, без те да са заслужили това. Острият и ха­плив език ще нарани много хора и това ще доведе до охлаждане на отношенията или дори до прекъсване на контактите.
Тази година може да прекъснете доста приятелства, на които сте държали. Кол­кото и да ви е трудно, веднага се извиня­вайте, а не чакайте всичко да отмине и да се забрави. Не губете хората, които са ви подкрепяли и помагали.
Криза в отношенията ще има в началото на годината и в интимната ви връзка. Те­зи, които успеят да споделят проблемите си, да обяснят съмненията си, ще съхра­нят връзката си и ще получат подкрепата на партньора си, което ще направи година­та доста по-лека и по-успешна. При някои връзката ще се разпадне, но вие не бива да страдате, защото ще е за добро.
Сдържайте реакциите си най-много в работата си в началото на годината. Рис­кувате да изгубите трудно завладени пози­ции, заради хапливия си език и некорект­ното си поведение. Бъдете пасивни и та­ка ще успеете да избегнете доста непри­ятности.
Здравето ви ще е добро, но през първа­та половина на годината ще трябва да си осигурявате повече почивка и разтоварва­не в спокойна среда. През лятото се дви­жете повече сред природата, за да под­държате фигурата си.
Любов, семейство
Настроени сте за любов и романти­ка. Вниманието на противоположния пол сега не ви създава грижи. Вашият личен живот е подобен на пълна чаша, където всички чувства са в изобилие. Разположението на Венера показва, че сега вие отдавате предпочитание на установените отношения. Отноше­нията ви с любимия човек и с децата ще ви радват и вдъхновяват. Но децата едва ли ще бъдат обзети от ленност и ще ви подготвят всевъзможни по рода си сюрпризи, като често ще бъдете от единия на другия полюс. Но не се тре­вожете – това си е обичаен педагоги­чески процес.
През втората половина на годината в семейните отношения ще се намесят стари обиди и разногласия. Без съмне­ние ще ги преодолеете, но ще напра­вите за самите себе си нови изводи.
Кариера, финанси
Вашият оптимизъм и вдъхновение ще ви позволи успешно да решите всяка производствена задача. Даже и най-скучната. А сега те няма да бъдат ни­как малко. Напълно вероятно е сега да се осмелите да направите онази крач­ка, която ще промени вашата карие­ра за дълго.
Във финансов план ситуацията е па­радоксална: парите ще постъпват ре­довно, но и постоянно ще се появя­ват неочаквани разходи. Като утеше­ние ще ви послужи фактът, че сега ще получите забележителен подарък или ще намерите онази вещ, за която си мечтаете отдавна.
Относно деловите въпроси следва да отбележим, че преговорите ще се придвижват трудно поради психоло­гически дискомфорт и бюрократични разтакавания. Но интуицията ще ви помогне да се ориентирате правилно и което е още най-важно – да го сторите изгодно за самите вас.
Здраве
Уязвима ще бъде пикочно-полова­та система, възможни са инфекциозни заболявания, затова бъдете внимател­ни и правете безопасен секс.
Като цяло Раците не трябва да се увличат във вземането на лекарствени средства, ако можете да ги избегнете – направете го. Периодът е благопри­ятен за имунно-укрепващи програми, фитнес, водни процедури, които ще да­дат своя благотворен ефект.
Ако практикувате йога или се каните да го сторите имайте пред вид, че ще откриете интересни и важни тайни, ко­ито безусловно ще способстват не са­мо за физическото, но и за духовното ви развитие. Годината е благоприятна в енергийно отношение за вас, както и за осмисляне на своя вътрешен свят.
Copyright АКТИВНИ БГ © 2017
Хостнат от
                                                                                                        АКТИВНИ БГ