vip.bg - Телец
Неделя, 23.07.2017, 21:41
         V.I.P.-вашият сайт.
Главна | Регистрация | Вход Добре дошли Гост | RSS

 
 
През тази година ще сте затънали в ра­бота.
Това много ще ви радва. Ще нами­рате успокоение и положителни емоции, само ако имате много работа. Това ще ви дава едно допълнително чувство на уве­реност и стабилност. Още в началото на годината приходите ви значително ще се увеличат и ще имате възможност да за­почнете неща, които отдавна сте искали да направите. Дайте смело предложени­ята си и представете идеите си. Ако бъде­те по-убедителни, колегите ви ще ви под­крепят и ще ви помогнат да ги реализира­те. Внимателно премислете на кого, коя част да възложите. Не се опитвайте да прехвърлите цялата работа на другите, а се заемете вие с по-голямата част. Та­ка ще имате възможност да контролира­те повече нещата и да се намесите, когато е нужно. Още през пролетта ще дойдат първите положителни резултати от ваши­те начинания. Успехите ще ви зарадват, но рискувате да се главозамаете и да се отпуснете. Намаляването на темпото може да ви изиграе много лоша шега и вие може да изгубите позициите си за смет­ка на ваши колеги. Пазете реномето си и колкото и да сте горди от себе си, не спи­райте да работите. Ако можете, проявете скромност. Това ще се отрази положител­но на мнението на околните за вас.
Лю­бовта ви ще бъде в застой. Няма да има силни и бурни страсти, но и няма да има катаклизми. Посветени изцяло на работа­та си, вие ще сте доволни от спокойстви­ето в отношението с любимия човек. Точ­но от това имате нужда и разбирането, ко­ето ще получите, ще ви зарадва искрено. Подкрепата на партньора ви ще ви е мно­го полезна. Вслушайте се в съветите му и ги следвайте. Това ще ви изведе до но­ви постижения.
Празнувайте успехите си в тесен семеен кръг, а не сред колеги и завистливи конкуренти. През последната четвърт на годината ще имате доста по­води за празнуване и весели събирания с роднини. Насладете се, без да говори­те за работа. Опитайте се да загърбите тревогите си за момент и да се отпуснете. Следете здравето си, защото през проле­тта може да се обострят хронични забо­лявания. Не чакайте всичко да отмине от само себе си, а вземете мерки веднага. Само така няма да усетите дискомфорт и неразположение, а ще може да работите пълноценно. Не допускайте отсъствие от работа, защото от това само ще изоста­нете и след това ще се наложи да полага­те повече усилия. Почивайте си на тиши­на и спокойствие, а физическото натовар­ване само ще ви уморява повече.
Любов, семейство
В средата на 2011 на Телците ще им се прииска да си позволят извест­но безразсъдство, при това съвсем им­провизирано. Няма да бъдете далеч от идеята да пофлиртувате и да погледне­те встрани. Ако вашият личен живот вече е подреден направете така, че онова, което смятате за незначител­но, но е приятно за вашата половинка, да се случва по-често. Сега вие сте на­строени за партньорство и ще съумее­те даже да погледнете себе си с очите на вашия спътник в живота.
Децата много ценят вашият демокра­тичен стил на възпитание, но доста често можете да изпаднете в край­ност: след всичко онова, което е било, нищо не е невъзможно.
Роднините ви ще присъстват във ва­шия живот все повече, отколкото на вас би ви се искало. Не се притесня­вайте да намекнете за това при необ­ходимост.
Кариера, финанси
Вие отлично продължавате започна­тите дела и ще съумеете успешно да съхраните набраната висота. Приятни сюрпризи и неочакван обрат на съби­тията са вероятни през втората поло­вина на годината. През този период не трябва да вземате важни финансови решения, положението на Меркурий показва, че вашите планове трудно ще се осъществят. Както разходите, така и доходите ви сега са равни. Предстои ви и едното, и другото, при това твър­де активно.
Що се отнася до взаимоотношения­та ви на работното място, то напълно е вероятно Телците да имат разногла­сия с ръководството. Но на вас ви е от­редена ролята на миротворци и вие ще съумеете да изпълните своята мисия – конфликтът ще бъде разрешен.
Здраве
Да поддържате организма си в добро физическо и емоционално състояние ще ви помогне контрастния душ – то­пло/студено, както и умереното физи­ческо натоварване и правилното хра­нене. Не преяждайте. Употребявайте повече целулоза (плодове, зеленчу­ци, хляб, ядки) – тя няма да позволи тлъстините да се отлагат в организма. Вместо на месото отдайте предпочита­ние на орехите и рибата. Ако ви е не­обходима лечебна диета, най-добре я започнете в последната четвърт на годината.
При вас особено уязвима е пикочната система. Даже и от едно намокряне на краката, може­те да си докарате проблеми. Обличай­те се според времето и като профилактика пийте отвара от лечебни билки. Отделете време да посетите и стоматолога си.
Copyright АКТИВНИ БГ © 2017
Хостнат от
                                                                                                        АКТИВНИ БГ