vip.bg - Везни
Неделя, 23.07.2017, 21:37
         V.I.P.-вашият сайт.
Главна | Регистрация | Вход Добре дошли Гост | RSS

През тази година ще бъдете много, мно­го щастливи. Ще можете да се наслажда­вате на бавен ритъм на живот, без изне­надващи събития, с монотонно ежедне­вие и мързеливи почивни дни. Вие отдав­на мечтаете за това. Имате нужда от тако­ва разпускане и пълна отмора.
Всичко ще върви нормално в службата ви. Заемате положение, което ви удовлет­ворява, а за сега нямате амбиции за не­що повече. Ще вършите спокойно работа­та си и ще се справяте без да влагате кой знае какви усилия. Всичко в кариерата ви ще е нормално. Няма да имате нито про­блеми, нито шеметни успехи. Оставате на нивото, което искате и сами налагате ри­тъма на ежедневието си. Тези от вас, ко­ито търсят работа, ще имат шанса да от­крият подходящото място за тях. Ще на­мерят спокойното място с отзивчиви коле­ги, с приятна работна атмосфера. Разби­ра се, това важи само за тези, които тър­сят упорито работа и не се предават.
Парите ви ще ви задоволяват напъл­но. Ще получавате равномерно и постоян­но толкова, колкото ви трябват. Няма да може да си позволявате едри покупки или луксозни пътувания, но и няма да се ли­шавате от нищо. Приятелите и роднините ще бъдат непрекъснато около вас. Това ще прави дните ви пълни с щастие. Веселото жужене на многото хора около вас, ще ви зарежда с положителни чувства. Сега ще можете да отделите повече време на род­нини и семейство. Кратки излети сред природата, по-чести събирания, това ще бъде вашата наслада и върховно удоволствие през тази година. Сега вашите „везни" ще бъдат напълно уравновесени, за да може­те да се насладите пълноценно на една из­ключително спокойна и отпускаща година.
През последните месеци на годината ще се забележи известно раздвижване и натоварване в работата ви, но то няма да е тол­кова много, че да ви стресне и наруши при­ятния забавен ритъм на ежедневието ви, а напротив – ще го направи малко по-инте­ресно и интригуващо.
През този период може да обърнете по­вече внимание на себе си. Ще имате време и възможност да си направите профилак­тични прегледи, да поспортувате повече, да се движите повече. Предпочитайте имуностимулаторите пред лекарствата и кон­сумирайте мед вместо захар. Звездите ви дават време за почивка, възползвайте се пълноценно от това и съберете сили.
Любов, семейство
Годината е добра за изразя­ване на вашата симпатия и любов. Ще получите радост в обкръжението на лю­бимия ви човек. Януари и февруари можете с успех да използвате за укрепване и хармонизация на любовните ви отно­шения. Можете да си позволите прият­но прекарване на времето в заведение или да устроите вечеря на свещи. Ва­шата шармантност и привлекателност са на висота. Очаквайте комплимен­ти и подаръци. Ако търсите материал­на изгода са възможни неразбиране и разногласия.
Вероятни са семейни разправии на основата на разпределянето на семей­ния бюджет. Постарайте се да не на­стоявате на своето. Решението следва да вземете заедно. Към края на март финансовите проблеми отшумяват.
Ще ви се отдаде с успех да приеме­те ролята на мъдър наставник. Деца­та ще бъдат възприемчиви към личния пример. Постарайте се в ненатрапчива, игрова форма да разкажете за пра­вилата на добрия тон.
Кариера, финанси
В началото на април има опасност да се увлечете по безперспективни, илюзорни проекти. Не се доверявайте на емоциите. Придържайте се към реалистичния подход. Главното е практи­ческа полза и бързи резултати.
След юни вземете цялата от­говорност и инициатива в свои ръце. По силите ви ще бъде да убедите все­ки в правилността на своето мнение и да увлечете колектива в ценна творче­ска идея. Втората половина на годината е добро време за начало на съвместни проекти, разширяване на собствения бизнес, раздвижване на парите. През това време можете да разчитате на подкрепата на влиятелни хора.
Успешни ще бъдат всякакви обръща­ния и молби от различен характер към висшестоящите инстанции. Годината е успешна за занимаващите се с данъч­ни дейности. Благоприятно е задгра­ничното партньорство и влагането на парите в съвместен бизнес.
Здраве
Бъдете внимателни, ако се намира­те на високи места. Възможно е по­нижаване на общия тонус на органи­зма, ипохондрия, депресивно състоя­ние. Не трябва да заостряте внимани­ето си на изброените симптоми. Наме­рете си занимание по душа. Участвай­те в приятелски събирания, запишете се в спортен клуб. Опитайте се да при­бегнете към такова изпитано възста­новяващо средство каквото е аромотерапията. Тревните аромати ще тушират напрежението ви. Ако нямате тре­ви под ръка можете да прибегнете до етерични масла.
През зимните месеци особено значение придобива профилактиката на простудните заболявания и грипа. Спортните занимания и водните про­цедури са важна стъпка в тази насо­ка. Полезно ще бъде посещаването на басейн или вземането на контрастен душ. В борбата с възможните усложне­ния във функционирането на щитовид­ната жлеза ще ви помогне храна, бога­та с даровете на морето.
Copyright АКТИВНИ БГ © 2017
Хостнат от
                                                                                                        АКТИВНИ БГ